CONSILIUL ELEVILOR


    

Consiliul Elevilor este o formă de organizare asociativă a elevilor şi reprezintă un factor important al democratizării şcolii. Prin intermediul acestui cadru de organizare, elevii îşi pot alege reprezentanţii pe baza principiului reprezentativităţii, pot formula puncte de vedere specifice lor şi pot elabora propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şcolare. Consiliul Elevilor este structura prin care elevii pot contribui la îmbunătăţirea societăţii din care fac parte.

Consiliul Elevilor:

  • reprezintă interesele elevilor din învăţământul preuniversitar de stat şi privat din România la nivel şcolar, local, judeţean şi naţional;
  • este structură consultativă, partener al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (M. E. C. T. S.);
  • este organizat şi funcţionează conform Regulamentului – cadru aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 4247 din data de 21.06.2010.

Principalele obiective ale Consiliului scolar al Elevilor sunt:

  • reprezentarea elevilor ca beneficiari principali ai sistemul de învățământ preuniversitar din România;
  • participarea activă a elevilor în procesul decizional în legătură cu toate aspectele ce țin de învățământul preuniversitar;
  • supravegherea respectării și implementării drepturilor elevilor;
  • încurajarea schimburilor de experiență și exemplelor de bune practici;
  • sprijinirea dezvoltării tuturor substructurilor sale;
  • susținerea voluntariatului și a acțiunilor pliate pe nevoile elevilor.

COMPONENTA CONSILIULUI ELEVILOR LICEULUI TEORETIC "CAROL I" FETESTI

BIROUL EXECUTIV AL CONSILIULUI SCOLAR AL ELEVILOR


NR.CRT NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI FUNCTIA CLASA
1. GHEORGHE VIOREL REPREZENTANT C.A. a XII-a A
2. RUSU ALEXANDRU PRESEDINTE a XI-a A
3. NAN ALINA VICEPRESEDINTE a X-a B
4. LEAHU ANDREEA SECRETAR a IX-a A
5. LOGHIN ANDREEA SECRETAR a VIII-a

departamente si comisii de specialitate:


1. avocatul elevilor


NR.CRT NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI FUNCTIA CLASA
1. BĂLEANU DIANA AVOCAT a XII-a A

2. Concursuri școlare și extrașcolare


NR.CRT NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI FUNCTIA CLASA
1. RUSU ALEXANDRU RESPONSABIL a XI-a A
2. CONSTANTIN RAISA a VI-a

3. Sport și programe de tineret


NR.CRT NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI FUNCTIA CLASA
1. GHEORGHE MATEI RESPONSABIL a IX-a C
2. RUSSEN ROBERT a X-a C

4. comunicare si relatii publice


NR.CRT NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI FUNCTIA CLASA
1. LOGHIN ANDREEA RESPONSABIL a VIII-a
2. LEAHU ANDREEA a IX-a A

5. Cultură, educație și programe școlare


NR.CRT NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI FUNCTIA CLASA
1. RICU STEFANIA RESPONSABIL a XI-a D
2. GRIGORE TEODORA a XI-a F

6. Mobilitate, Formare, Informare și Consiliere


NR.CRT NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI FUNCTIA CLASA
1. RUSU ALEXANDRU RESPONSABIL a XI-a A
2. DAVID PETRU a VII-a