VIZIUNE


    În contextul învăţământului preuniversitar modern, Liceul Teoretic „Carol I” Feteşti reprezintă unul dintre cei mai notorii furnizori de servicii educaţionale de calitate superioară, cu o activitate desfăşurată în directă relaţie cu cerinţele comunităţii şi îndreptată spre formarea unui absolvent autonom, responsabil, în măsură să decidă asupra propriei cariere, să îşi aleagă direcţia în dezvoltarea intelectuală şi profesională. Profilul acestuia va corespunde, astfel, exigenţelor intelectuale şi afective ale societăţii actuale, în permanentă schimbare: o personalitate puternică, realizată prin îmbinarea logosului cu pathosul și ethosul. Din perspectiva tradiţiei în performanţă, viziunea instituţiei presupune un interes deosebit pentru dezvoltarea şi asumarea de către elevi a unui sistem de valori bazat pe cultură generală şi de specialitate şi pe implicare activă în viaţa comunităţii.

MISIUNE


    Liceul Teoretic „Carol I” constituie un mediu favorabil învăţării, în continuă adaptare şi perfecţionare, în care toată lumea învaţă, indiferent de care parte a catedrei se găseşte. Misiunea instituţiei, ca microcomunitate într-o continuă transformare, deschisă pentru educabili, indiferent de religie şi etnie, vizează promovarea unei oferte curriculare în raport cu nevoile societății, cu exigenţele beneficiarilor direcţi şi indirecţi și cu standardele de calitate naționale și europene. Astfel, elevii vor putea să evolueze pe plan intelectual, social, emoţional şi psihic, simţindu-se mândri că sunt elevi şi, mai apoi, absolvenţi ai liceului.
    Crearea unui climat de învățare stimulativ este menită să faciliteze evoluția personală și performanța, ca o contribuţie considerabilă la dezvoltarea societăţii, inclusiv prin valorizarea colaborării cu parteneri din comunitatea locală, cea naţională și din Europa.

TINTE STRATEGICE


1. Dezvoltarea bazei materiale si atragerea de resurse financiare in vederea asigurarii climatului si a conditiilor adecvate formarii si dezvoltarii la elevi a unor competente in acord cu cerintele societatii actuale.
2. Deschiderea scolii catre parteneriate educationale nationale, internationale si proiecte de finantare destinate educatiei.
3. Asigurarea oportunitatilor de formare continua in domeniul stiintific si metodic modern pentru toate cadrele didactice ale liceului.
4. intarirea legaturii dintre scoala noastra si comunitate.

DESCHIDEREA ANULUI SCOLAR 2023 - 2024 LA LICEUL TEORETIC "CAROL I" FETESTI1 / 16
2 / 16
3 / 16
4 / 16
5 / 16
6 / 16
7 / 16
8 / 16
9 / 16
9 / 16
9 / 16
9 / 16
9 / 16
9 / 16
9 / 16
9 / 16